Advokátní kancelář Měřín | Mgr. Anna Pařízková

Advokátní kancelář

Třebíč | Jihlava | Měřín | Žďár nad Sázavou | Velké Meziříčí | Velká Bíteš
Mgr. Anna Pařízková
Potřebujete právní pomoc? Kontaktujte mě
Právní služby poskytuji v oblasti kraje Vysočina a taktéž online formou.

Mgr. Anna Pařízková, advokát

Jsem absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, oboru právo a právní věda. Vysokoškolské studium jsem ukončila v roce 2020 složením státní závěrečné zkoušky z oborů občanské právo, trestní právo, finanční právo a mezinárodní právo soukromé.
Již v průběhu studia od roku 2018 jsem působila v advokacii, a to nejdříve na pozici advokátního praktikanta a následně na pozici advokátního koncipienta. Po složení advokátních zkoušek vykonávám advokacii jako samostatný advokát.
V rámci své advokátní praxe se zabývám zejména právem občanským, rodinným, pracovním a trestním, na spolupráci se však můžeme domluvit v mnohých dalších oblastech práva. Více o mé činnosti a nabízených službách naleznete v sekci „Specializace“. Ke svým klientům se vždy snažím přistupovat lidsky a empaticky.
Každý právní spor má svůj základ v mezilidských vztazích, a proto se vždy snažím v součinnosti se svými klienty hledat řešení, které bude nejlépe chránit jejich zájmy a současně povede k co nejrychlejšímu a nejefektivnějšímu vyřešení situace.
Domluvte si osobní schůzku nebo online meeting
Vše řeším diskrétně, profesionálně a s lidským přístupem.
Potřebujete právní pomoc ? Kontaktujte mě
Právní služby poskytuji v oblasti kraje Vysočina a taktéž online formou.
© 2024 Mgr. Anna Pařízková | Vyrobilo studio